Klassificeringar enligt:
Tävlingsbana
- Tävlingskorgar samt ytbelagda utkastsplaser med guideskyltar
- Alternativa korgar eller utkastplatser
- Informationstavla vid banans början var framgår bankarta samt nödvändig information
- Omväxlande och utmanande banor på tävlingsnivå
- Bänkar, skräpkorgar samt guideskyltar
- Egen parkerings- och samlingsplats
- Eget café / pro shop, var frisbeen kan hyras eller köpas
- Utbildning och intstruering för nybörjare
- Veckounderhåll och -aktiviteter
- Lämpad för internationella tävlingar
Tävlingsbana
- Tävlingskorgar samt ytbelagda utmärkta utkastsplatser
- Informationstavla vid banans början var bankarta framgår
- Banan kan alternativa korgar och utkastsplatser
- Omväxlande och utmanande banor
- Regelbundet underhåll
- Parkerings- och samlingsplats
- Lämpad för internationella tävlingar
Tävlingsbana
- Tävlings- eller målkorgar samt utmärkta utkastsplaster
- Omväxlande och för alla nivåer lämpliga banor
- Möjligtvis underhåll
- Lämpad för internationella och nationella tävlingar
Tävlings- / hobbyutövarbana
- Tävlingskorgar, ytbelagda utkastsplatser med guideskyltar
- Informationstavla vid banans början, med bl.a. bankarta
- Omväxlande och utmanande banor
- Regelbundet underhåll av banan
- Lämpad för nationella tävlingar
Tävlings- / hobbyutövarbana
- Tävlingskorgar samt utmörkta utkastsplatser
- Informationstavla vid banans början, med bl.a. bankarta
- Omväxlande banor
- Möjligtvis underhåll av banan.
- Lämpad för nationella och ortstävlingar
Hobbyutövar- / nybörjarbana
- Målkorgar samt utmärkta utkastsplatser
- Varierande och för nybörjare passliga banor
- Finns samlingsplats
- Lämpad för ortstävlingar
Nybörjarbana
- Minst 9 korgar med ytbelagda utkastsplatser med guideskyltar
- Informationsskylt vid banans början, med bl.a. bankarta
- I huvudsak korta, omväxlande för nybörjare passliga banor
- Lämpad för mindre ortstävlings
Nybörjarbana
- Minst 6 korgar och utmärkta utkastsplatser
- Korta och för nybörjare passliga banor
- Lämpad som bekantningsplats med frisbeegolf för nybörjare
Nybörjarnivås område
- Minst 3 korgar
- Korta och för nybörjare passliga banor
- Lämpad som bekantningsplats med frisbeegolf för nybörjare
Skolbana
- 3-6 korgar
- Korta och för skolbarn passliga banor
- Lämpad för raster eller idrottslektioner i skolan eller för att bekanta sig med frisbeegolf
Tillbaka
Lägg till resultat
Startsida Mobilsida Hole-in-ones Resultatlista Karta Galleri fgr.fi